Emmanuel Abatih

E-mail
emmanuel.abatih@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.