Emmanuel Abatih

E-mail
emmanuel.abatih@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
postdoctoraal medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie

Functie
postdoctoraal medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 30 36

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.