Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
gastprofessor
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 011
Spreekuren
ma 14.00 - 16.00
Telefoon
09 264 41 57
09 264 78 68
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.