Tilde Geerardyn

E-mail
tilde.geerardyn@ugent.be
Telefoon
09 264 38 48
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
assistent
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 6de verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 38 48
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.