Emma Deniere

E-mail
emma.deniere@ugent.be
Telefoon
09 264 59 98
Categorie
assistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 59 98
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.