Fabio Merone

E-mail
guiseppe.merone@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
vrijwillige medewerker
Opleidingsonderdelen
Islam
Politiek van het moderne Midden-Oosten: taal, tekst en context
Islam, macht, en geschiedenis: tekst en context

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.