Fabio Merone

Categorie
vrijwillige medewerker

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.