Dinah Wouters

E-mail
dinah.wouters@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Latijnse literatuur
Middeleeuwse letterkunde (ve-xve eeuw)

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.