Johan Belaen

E-mail
johan.belaen@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.