Ilse De Vos

E-mail
i.devos@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
student
Opleidingsonderdelen
Debatten

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taallector
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
coördinator Humanities Academie
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.