Vincentius Hoofs

E-mail
vincent.hoofs@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.