Pieter Van den Berghe

E-mail
pieter.vandenberghe@ugent.be
Telefoon
09 264 63 36
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
predoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Henri Dunantlaan 1A
9000 Gent
Telefoon
09 264 63 36
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.