Helena Legaz Torregrosa

E-mail
helena.legaztorregrosa@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
directiemedewerker
onderwijsbegeleider
Adres
W. Wilsonplein 5D
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.