Christophe Scholliers

E-mail
christophe.scholliers@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Fundamenten van programmeertalen
Functioneel programmeren
Logisch programmeren

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 2de verdieping lokaal 024
Telefoon
09 264 48 50
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.