Lorenz De Neve

E-mail
lorenz.deneve@ugent.be
Telefoon
09 264 99 11
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
predoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 99 11
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.