Ralf De Wolf

E-mail
ralf.dewolf@ugent.be
Categorie
doctorassistent
wetenschappelijk personeel imec
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Media en ethiek
New Media Studies

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Communicatiewetenschappen

Functie
doctor-assistent
VIB PI/Expert
Adres
Korte Meer 7-9-11
9000 Gent
Werkplaats
Korte Meer 7, 2de verdieping lokaal 003
Telefoon
09 264 68 81
Telefoon Secretariaat
09 264 68 90
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.