Steven Verbruggen

E-mail
steven.verbruggen@ugent.be
Categorie
doctoraatsstudent
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Bio-informatica
Proteomics
Medische bioinformatica en theoretische biologie

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
Doctoraatsstudent
vrijwillig medewerker
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.