Klaas Calle

E-mail
klaas.calle@ugent.be
Telefoon
09 264 39 27
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Vocht- en warmtetransport in gebouwen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 27
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.