Merlijn Mertens

E-mail
merlijn.mertens@ugent.be
Telefoon
0498 73 58 30
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
student
Onderzoeksdisciplines
Andere gebieden van toegepaste en interdisciplinaire fysica
Vastestofchemie
Materiaalkunde

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
Telefoon
0498 73 58 30
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.