Saskia Kindt

E-mail
saskiapetrus.kindt@ugent.be
Telefoon
09 264 38 09
Categorie
praktijkassistent
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Decanaat faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Functie
praktijkassistent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 3
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 41 93

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 38 09
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Economie en Bedrijfskunde

Functie
taallector
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 38 09
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.