Bernd Mees

E-mail
bernd.mees@ugent.be
Telefoon
09 264 93 98
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
student
Onderzoeksdisciplines
Massaspectrometrie
Elektrochemische methodes

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
assistent
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Telefoon
09 264 93 98
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.