Pieter Naert

E-mail
pieter.naert@ugent.be
Telefoon
09 264 58 60
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
FWO Strategische onderzoeksbeurs
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 58 60
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.