Charlotte Cuypers

E-mail
charlottem.cuypers@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren

Functie
predoctoraal onderzoeker
praktijkassistent
Adres
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 76 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.