Janis Baeten

E-mail
janis.baeten@ugent.be
Telefoon
09 264 61 86
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Wiskundige modellering

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 61 86
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.