Evelyn De Meyer

E-mail
evelyn.demeyer@ugent.be
Telefoon
09 260 99 43
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
FWO Strategische onderzoeksbeurs
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 6de verdieping lokaal 023
Telefoon
09 260 99 43
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.