Jelle Wieme

E-mail
jelle.wieme@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.