Christophe Ley

E-mail
christophe.ley@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Kanstheorie
Statistiek
Opleidingsonderdelen
Wiskunde 3 en geostatistiek
Statistische besluitvorming
Statistiek I
Statistiek en probabiliteit
Statistische besluitvorming

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
docent tenure track
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.