Stefan Magez

E-mail
stefan.magez@ghent.ac.kr
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Immunology
Biochemistry: Metabolism

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
hoogleraar
Adres
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.