Tijl De Bie

E-mail
tijl.debie@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Studiegroep AI-onderzoek

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 122
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
122 AA-Tower, zevende verdieping lokaal 001
Telefoon
09 331 49 13
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.