Judith Ooms

E-mail
judith.ooms@ugent.be
Telefoon
059 24 27 49
Categorie
wetenschappelijk personeel IOF
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Functie
business developer
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 32 88

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
directiemedewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon
059 24 27 49
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.