Toon Baeyens

E-mail
toon.baeyens@ugent.be
Telefoon
09 264 47 63
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
assistent
Doctoraatsstudent
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 2de verdieping lokaal 014
Telefoon
09 264 47 63
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.