Brecht Peleman

E-mail
brecht.peleman@ugent.be
Telefoon
09 264 62 92
Categorie
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksdisciplines
Sociaal werk / sociale pedagogiek
Onderzoek over armoede and dakloosheid

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 078
Telefoon
09 264 62 92
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.