Joke Belza

E-mail
joke.belza@ugent.be
Telefoon
09 264 48 27
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Analytische chemie
Massaspectrometrie
Aardwetenschappen

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
doctor-assistent
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Werkplaats
S12, 1ste verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 48 27
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.