Kenny Vandenbroucke

E-mail
kenny.vandenbroucke@ugent.be
Telefoon
09 264 75 69
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
deskundige IT
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Werkplaats
D4 - Klinieken, 1ste verdieping lokaal 010
Spreekuren
ma 08.00 - 09.00
Telefoon
09 264 75 69
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.