Klazina Staat

E-mail
klazina.staat@ugent.be
Telefoon
09 264 89 99
Categorie
doctoraatsstudent
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
Doctoraatsstudent
vrijwillig medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 049
Telefoon
09 264 89 99
Telefoon Secretariaat
09 264 40 64
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.