Klazina Staat

E-mail
klazina.staat@ugent.be
Telefoon
09 264 40 24
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Latijnse letterkunde I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 24
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.