Vanessa De Wilde

E-mail
vanessa.dewilde@ugent.be
Categorie
gastlector
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
Doctoraatsstudent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
Gastlector
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.