Pauline De Baets

E-mail
pauline.debaets@ugent.be
Categorie
doctoraatsstudent
vrijwillige medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
Doctoraatsstudent
vrijwillig medewerker
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.