Kirsten Rosiers

E-mail
kirsten.rosiers@ugent.be
Telefoon
09 264 40 73
Categorie
doctorassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
postdoctoraal onderzoeker
doctor-assistent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 73
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.