Stijn Van de Putte

E-mail
stijn.vandeputte@ugent.be
Telefoon
09 264 37 52
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Vocht- en warmtetransport in gebouwen
Installatietechnieken
Duurzaam bouwen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Werkplaats
T4 - Technicum blok 4, 1ste verdieping lokaal 037
Telefoon
09 264 37 52
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.