Koen Van den Berge

E-mail
koen.vandenberge@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Biostatistiek

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.