Stijn Vandenbroucke

E-mail
stijn.vandenbroucke@ugent.be
Telefoon
09 264 35 03
Categorie
praktijkassistent
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
onderwijsbegeleider
praktijkassistent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 1ste verdieping lokaal 023
Telefoon
09 264 35 03
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.