Karel Van Damme

E-mail
karel.vandamme@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel VIB
wetenschappelijk personeel FWO
student
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek
VIB PhD student
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 6
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.