Margot Vansteenland

E-mail
margot.vansteenland@ugent.be
Telefoon
09 264 93 92
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 3de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 93 92
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.