Julie Van Pelt

E-mail
julie.vanpelt@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Griekse literatuur
Opleidingsonderdelen
Oudgriekse letterkunde: bijzondere vraagstukken

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO aspirant
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 077
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.