Julie Van Pelt

E-mail
julie.vanpelt@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Griekse literatuur

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 077
Telefoon Secretariaat
09 264 40 64
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.