Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
gastprofessor
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.