Frederik Van de Steen

E-mail
frederik.vandesteen@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Case Studies in the Analysis of Experimental Data
Analysis of Neuroimaging Data

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Data-Analyse

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Henri Dunantlaan 1
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 63 80
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.