Frederik De Roeck

E-mail
frederik.deroeck@ugent.be
Telefoon
09 264 68 04
09 264 82 26
Categorie
wetenschappelijk personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Poel 16
9000 Gent
Telefoon
09 264 82 26
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 04
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.