Ramses Delafontaine

E-mail
ramses.delafontaine@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Rechtsgeschiedenis

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
gastprofessor
Onbezold. gastprof.
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 331 02 75
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.