Inge Blockmans

E-mail
inge.blockmans@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Sociale psychologie

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Doctoraatsstudent
Adres
Begijnhoflaan 464
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.