Julie Birkholz

E-mail
julie.birkholz@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Engelse letterkunde III: nieuwere periode

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.