Heleen Vander Beken

E-mail
heleen.vanderbeken@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.