Kurt Van Houtte

E-mail
kurt.vanhoutte@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 130
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
130 Gieterijcentrum, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Telefoon Secretariaat
09 331 17 56

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 130
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
130 Gieterijcentrum, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.