Kurt Van Houtte

E-mail
kurt.vanhoutte@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 130
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
915 - Gieterijcentrum, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 130
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
915 - Gieterijcentrum, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.